SZKOLENIA EDUKACYJNE

Trwają szkolenia edukacyjne realizowane w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim”. Uczestnicy projektu z pełnym zaangażowaniem i motywacją do poprawy swojej sytuacji zawodowej i społecznej uczestniczą w szkoleniach edukacyjnych z zakresu:

więcej...
Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim

Dnia 9 lipca 2014 r. rozpoczęły się szkolenia edukacyjne dla Uczestników Projektu. W bieżącym roku projektem objętych jest 41 Beneficjentów, którym PCPR zapewnia: szkolenia edukacyjne, wsparcie psychologiczne i zawodowe, poradnictwo prawne oraz rehabilitację zdrowotną.

więcej...
Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

więcej...
Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Zmiana terminów przyjmowania wniosków i zasad refundacji


więcej...
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim" W sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim". Projektem objęte zostały osoby... więcej...
Licznik odwiedzin: