A A A a a
Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ZAKUP WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w b... więcej...
Spotkanie informacyjne Rodzina 500 Plus 26 lipca 2019 r. w Lubaczowie Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek zaprasza mieszkańców powiatu lubaczowskiego na spotkanie z wicewojewodą podkarpackim Panią Lucyną Podhalicz, które odbędzie się w dniu 26 lipca br. na Rynku p... więcej...
Projekt pn. Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie Powiat Lubaczowski/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r. realizuje projekt  pn. „Zwiększenie oferty wypo... więcej...
Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowejwięcej...
Badanie pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”. Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim zainicjował realizację badania pn. „... więcej...
Wycieczka i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż w okresie  od 21.05.2019 r. do 15.09.2019 r. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych  ,,Razem” przy współpracy Pow... więcej...
Aktywny Samorząd 2019 r. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2019 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowe... więcej...
Obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie 2019 Światowy Dzień Chorego obchodzony po raz XXVII w skali świata, zaś X – jubileuszowy, jako Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie   Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liści... więcej...
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy PCPR w Lubaczowie   Szanowni Państwo !    Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować o działalności bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych (sprzęt piel... więcej...
Zmiany w naborze wniosków „Aktywny Samorząd” Moduł II


więcej...
Zajęcia klubowe        Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej Powiat Lubaczowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż przyjmowane są wnioski o p... więcej...
20-lecie PSD w Lubaczowie i Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą               W dniu 27 września obchodziliśmy 20-lecie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Powiatowo-Miejskiego Koła Terenowego nr 1... więcej...
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne dla rodzin zastępczych i ich rodzin Dnia 30 sierpnia 2018 r. w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w ... więcej...
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2018       W dniu 5 września w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyły się ,, Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych". W uroczystości wzięło udział ponad 200 osób nie... więcej...
Program "Dobry start" (300+) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w związku z wejściem w życie programu ”Dobry start” (300+) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w spr... więcej...
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne dla rodzin zastępczych i ich rodzin                       Dnia 30 sierpnia 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubaczowie or... więcej...
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż w dniu 5 września w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbędą się ,, Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych". W uroczystości... więcej...
Ochrona Danych Osobowych Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach pra... więcej...
Aktywny samorząd 2018    PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2018 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pil... więcej...
Koncert profilaktyczny zespołu „Wyrwani z niewoli” pn. „W kręgu rozważań o miłości…”. W czwartek, 15 lutego o godz. 10.30 w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie odbył się koncert profilaktyczny zespołu „Wyrwani z niewoli” pn. „W kręgu rozważań o mi... więcej...
Szkolenie warsztatowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiek... więcej...
Obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie 2018      Światowy Dzień Chorego - obchodzony już po raz XXVI w skali świata, zaś po raz IX - jako Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie    „Oto syn Twój (&hel... więcej...
Zmiany dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

więcej...
Konferencja szkoleniowa „Rodzina i dom działajmy razem!”             W dniu 18 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych &bd... więcej...
II Podkarpacka Olimpiada Warsztatów Terapii Zajęciowej - Oleszyce 2017 r.                               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ... więcej...
Projekt pt. „Rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”

więcej...
Program ,, Aktywny Samorząd 2017 " PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2017 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażo... więcej...
Obchody Światowego Dnia Chorego 2017 w Lubaczowie         W dniu 13 lutego 2017 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który w tym roku odbył się pod hasłem „Zdumienie nad tym, czego dokonuje Bóg. Wielki... więcej...
Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż od dnia 16 stycznia 2017 r. posiada nową siedzibę  przy ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów Jednocześnie informujemy, iż w najbliższy... więcej...
Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim"  W dniu 23 czerwca 2015 r. w  Restauracji „U Dina” w Lubaczowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, której celem było ... więcej...

Licznik odwiedzin: