A A A a a
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działanie mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka do czasu podjęcia nauki ... więcej...
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ... więcej...
Komunikat w sprawie kart parkingowych

W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz  niektórych innych ustaw (druk nr 2774), wydłużając tym samym do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem  1 lipca 2014 r.


więcej...
Podaruj dzieciom dom - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ „… Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych. Ani dzieci bez rodziny …”        &... więcej...
3x10 = Spółdzielnie Socjalne Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „3x10=spółdzielnie socjalne”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego ... więcej...
Licznik odwiedzin: