SZKOLENIA ZAWODOWE

Trwają szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim”. 

więcej...
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działanie mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka do czasu podjęcia nauki ... więcej...
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ... więcej...
Komunikat w sprawie kart parkingowych

W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz  niektórych innych ustaw (druk nr 2774), wydłużając tym samym do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem  1 lipca 2014 r.


więcej...
Obchody Światowego Dnia Chorego                  W dniu 12 lutego 2015 r. obchodziliśmy XXIII Światowy Dzień Chorego, który odbył się pod hasłem: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu... więcej...
Licznik odwiedzin: