REKRUTACJA W TOKU!!!

 Uprzejmie informujemy, iż tylko do 30 stycznia 2015 r. trwa proces rekrutacji Uczestników do projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej...
Komunikat w sprawie kart parkingowych

W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz  niektórych innych ustaw (druk nr 2774), wydłużając tym samym do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem  1 lipca 2014 r.


więcej...
REKRUTACJA DO PROJEKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż została rozpoczęta rekrutacja do ostatniej edycji  projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej...
Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim

Dnia 9 lipca 2014 r. rozpoczęły się szkolenia edukacyjne dla Uczestników Projektu. W bieżącym roku projektem objętych jest 41 Beneficjentów, którym PCPR zapewnia: szkolenia edukacyjne, wsparcie psychologiczne i zawodowe, poradnictwo prawne oraz rehabilitację zdrowotną.

więcej...
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim" W sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim". Projektem objęte zostały osoby... więcej...
Licznik odwiedzin: