A A A a a
Projekt pt. „Rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”

więcej...
Obchody Światowego Dnia Chorego 2016         W dniu 11 lutego 2016 r. obchodziliśmy XXIV Światowy Dzień Chorego, który odbył się pod hasłem: „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: Zr... więcej...
Legitymacja osoby niepełnosprawnej  Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2015 r. wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, przy ul. Mickiewicza 45, w pokoju ... więcej...
Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim"  W dniu 23 czerwca 2015 r. w  Restauracji „U Dina” w Lubaczowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, której celem było ... więcej...
Komunikat w sprawie kart parkingowych

W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz  niektórych innych ustaw (druk nr 2774), wydłużając tym samym do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem  1 lipca 2014 r.


więcej...

Licznik odwiedzin: