A A A a a

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim"


 W dniu 23 czerwca 2015 r. Restauracji „U Dina” w Lubaczowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, której celem było podsumowanie realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przywitania gości przez Panią Beatę Leńczuk  p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Huk - Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego. Po oficjalnym otwarciu uroczystości rozpoczęła się część merytoryczną spotkania. Podczas prezentacji multimedialnej omówione zostały działania i wyniki realizacji projektu w latach 2008 - 2015. W dalszej części konferencji zaprezentowali się uczestnicy projektu, którzy podzielili się swoimi wrażeniami, refleksjami, opiniami na temat udziału w projekcie, następnie Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego- Pan Wiesław Huk wraz z p.o. Dyrektora PCPR w Lubaczowie- Panią Beatą Leńczuk wręczyli beneficjentom ostatecznym certyfikaty udziału w projekcie. Spotkanie zakończyły wspólne pamiątkowe zdjęcia.

W konferencji uczestniczyli pracownicy zaangażowani w realizację projektu, beneficjenci projektu oraz zaproszeni Goście - Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego- Pan Wiesław Huk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie - Pan Marek Hadel, Prezes Polskiego Związku Niewidomych w Lubaczowie - Pan Zygmunt Florczak,  Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleszycach- Pani Izabela Krzaczkowska - Szychter, Prezes PSD Powiatowo-Miejskiego Koła Terenowego nr 12 w Lubaczowie - Pani Stanisława Woszczak oraz lokalne media.

 Zdjęcia z konferencji dostępne są w naszej                         >>galerii<< 


Relację z wydarzenia można oglądać w wydaniu cotygodniowego serwisu "W Obiektywie" w Lubaczowskiej Telewizji Internetowej

 


Licznik odwiedzin: