A A A a a

III Podkarpacka Olimpiada Warsztatów Terapii Zajęciowej Oleszyce 2018 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż w dniu 26 czerwca  2018 r. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach, odbędzie się  ,, III Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2018 r.” zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem”  w Lubaczowie, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie.  

            Uczestnikami Olimpiady będą osoby niepełnosprawne z terenu województwa podkarpackiego,  uczestnicy 27 warsztatów terapii zajęciowej  z 27 powiatów. Organizatorzy przewidują, że w Olimpiadzie weźmie udział   około 250 osób niepełnosprawnych, w tym w bezpośredniej rywalizacji sportowej ok. 150 osób niepełnosprawnych intelektualnie, ze schorzeniami psychicznymi i ze schorzeniami ruchowymi., zaproszeni goście, opiekunowie i wolontariusze. Razem w Olimpiadzie weźmie udział  ok. 350 osób. Olimpiada odbędzie się przy  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach, ul. Mickiewicza 1 (powiat lubaczowski).

Organizatorzy w ramach Olimpiady przewidują następujące konkurencje:

 

1) indywidualne:

 

a)      strzał kijem do unihokeja,

b)      strzały piłką nożną do bramki,

c)      bieg na 60 m,

d)      prowadzenie piłki  slalomem,

e)      jazda na rowerze stacjonarnym na czas:

 

 

2) zespołowe:

 

a)      sztafeta 4x60m,

b)      przeciąganie liny,

c)      podaj piłkę,

d)      rzut do tarczy.

            Głównymi celami przedsiewzięcia jest integracja uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i umoźliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

             III Podkarpacka Olimpiada Warsztatów Terapii Zajęciowej - Oleszyce 2018 r. została dofinansowana przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ,,Wojewódzkiego Programu na rzecz Wyrównywania  Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu  Społecznemu  na lata 2008-2020”.

 

 

 


Licznik odwiedzin: