A A A a a

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne dla rodzin zastępczych i ich rodzin


 

 

 

                Dnia 30 sierpnia 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie  planują realizację spotkania szkoleniowo - integracyjnego  dla rodziców zastępczych i ich dzieci„Blaski i cienie bycia rodzicem zastępczymw ramach obchodów ,,Dnia Rodzicielstwa Zastępczego’’. Projekt adresowany jest do 75 odbiorców, mieszkańców Województwa Podkarpackiego, w tym: 26 rodziców zastępczych, 42 dzieci, 7 osób pracujących z rodzinami z terenów Powiatu Lubaczowskiego i  Powiatu Jarosławskiego. Ponadto uczestnikami będą 2 wolontariuszy i 3 zaproszonych gości.

Spotkanie  rozpocznie się od przywitania  uczestników i zaproszonych gości oraz przedstawienia harmonogramu spotkania. Po oficjalnym otwarciu konferencji  nastąpi wystąpienie prelegenta Pani Jadwigi Jagieło, która poprowadzi wykład dot. praktycznych rozwiązań pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi  podejmowanymi przez Fundację Wielkie Serce Dla Dzieci. Poprowadzi ponadto panel dyskusyjny dla rodziców zastępczych i osób pracujących z rodziną. Wykład dla rodziców zastępczych i osób pracujących z rodziną dotyczyć będzie dobrych praktyk i sprawdzonych sposobów pracy z rodzina zastępczą oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Pani prelegent przedstawi praktyczne rozwiązania  pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi  podejmowane przez przez Fundację Wielkie Serce Dla Dzieci.

            Po części wykładowej będzie miała miejsce przerwa obiadowa. W drugiej części rozpocznie się  panel dyskusyjny prowadzony przez panią prelegent.

                Równolegle dla dzieci i młodzieży przybyłej na spotkanie organizowane będą przez Kresową Osadę  zajęcia w wiosce tematycznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z wielokulturowością dawnych Kresów Rzeczypospolitej, spędzą czas bardzo aktywnie i ciekawie. Dla dzieci i młodzieży zostaną zorganizowane warsztaty rękodzielnicze manufaktura szkła i warsztaty kulinarne. Podopieczni będą mogli sami stworzyć rękodzieło a potem zabrać je ze sobą na pamiątkę. Wszystkie zajęcia będa prowodzone przez kompetentnych instruktorów przeplatane elementami edukacji z różnych dziedzin i dawką humoru. Podczas zajęć nie zabraknie aktywności fizyczny i intelektualnych. Park rozrywki, z którego skorzystają dzieci wyposażony jest w dmuchańce, trampoliny, tunele przeznaczone do zadań ruchowych. Młodsi uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z placu zabaw i fotobudki. Dla starszych i młodszych dzieci zorganizowane zostanie wspólne poszukiwanie skarbu ukrytego w wiosce, czyli Questy. Na zakończenie spotkania szkoleniowo-integracyjnego na wszyskich uczestników będzie czekał słodki poczęstunek w formie lodów. Rozmowy przy słodkim poczęstunku i wspólne zwiedzanie obiektu mają na celu integrację wszystkich uczestników, a także być potem do  prowadzenia luźnych rozmów na tematy związane z rodzicielstwem zastępczym.

                W związku z tym, że spotkanie  będzie trwało 7 godzin uczestnikom projektu zostanie zapewniony catering (kawa, herbata, napoje, obiad, ciasto, lody itp.). Obsługą cateringu zajmą się pracownicy  restauracji Kresowa Osada. W celu umożliwienia dojazdu do miejsca realizacji projektu dla jego uczestników z Powiatu  Lubaczowskiego oraz z Powiatu  Jarosławskiego, którzy nie mają możliwości dojazdu wynajęty zostanie autokar. Organizacją konferencji zajmie się koordynator projektu. Wspierać go będzie 2 wolontariuszy z PCPR w Lubaczowie.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan konferencji

9:30-10:00 Rozpoczęcie spotkania-przywitanie uczestników

10:00-12:00 Wystąpienie prelegenta Pani Jadwigi Jagiełło z Fundacji Wielkie Serce. Pytania uczestników

9:30-12:00 Warsztaty tematyczne dla dzieci

12:00-13.00 Przerwa obiadowa

13:00-14:00 Aktywne spędzanie czasu dla dzieci w parku rozrywki (dmuchańce, plac zabaw, fotobudka, questy dla dzieci i młodzieży

13:00-14:00 Panel dyskusyjny dla rodzin zastepczych prowadzony przez prelegenta. Praca na materiałach-prezentacja ulotek informacyjnych Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci o  pieczy zastępczej

14:00-16:30 Wspólne rozmowy przy słodkim poczęstunku, zwiedzanie obiektu, integracja uczestników

16:30 Zakończenie spotkania

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego-Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ,,Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020

 

                                     

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                        
                                                                                   


Licznik odwiedzin: