A A A a a

20-lecie PSD w Lubaczowie i Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą


              W dniu 27 września obchodziliśmy 20-lecie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Powiatowo-Miejskiego Koła Terenowego nr 12 w Lubaczowie, które powstało we wrześniu 1998 r. i Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, obchodzonego 14 listopada. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Walki z Cukrzycą to ,, Cukrzyca dotyczy każdej rodziny”. Uroczystości rozpoczęły się  Mszą świętą w Konkatedrze w Lubaczowie, celebrowaną przez Dziekana Dekanatu Lubaczowskiego ks.  Andrzeja Stopyrę. Dalsza część uroczystości kontynuowana była w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Uroczystości w Kresowej Osadzie rozpoczęły się od wystąpienia  Prezesa Koła w Lubaczowie Pani Stanisławy Woszczak. Po wystąpieniu Pani Prezes do uczestników spotkania swoje słowa skierowali zaproszeni goście m.in.: Starosta Lubaczowski-Pan Józef Michalik, Burmistrz Miasta Lubaczowa Pan Krzysztof Szpyt, Wójt Gminy Lubaczów-Pan Wiesław Kapel i Prezes Zarządu PSD Ziemi Przemyskiej-Pan Jerzy Pilecki. Po wystąpieniach zaproszonych gości Pani Magdalena Foryt -Mrzygłód odczytała List Gratulacyjny wystosowany do Jubilata przez Prezesa Zarządu Głównego PSD w Warszawie-Panią Annę Śliwińską. Następnie uczestnicy uroczystości mogli zobaczyć filmik przedstawiający historię Koła i wysłuchać wykładu Pani Doktor Krystyny Maternowskiej-Kruk nt. cukrzycy. Po wykładzie Prezes Zarządu Regionu Przemyskiego PSD - Pan Jerzy Pilecki wraz z Prezesem Koła PSD w Lubaczowie -  Panią Stanisławą  Woszczak wręczyli okolicznościowe dyplomy, odznaczenia i nagrody. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na obiad i tort.  Po posiłku obejrzano część artystyczną i wraz z zespołem  ,,Radość”  bawiono się do około godz. 17.00.

            Uroczystości współfinansowane były ze środków PFRON, będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w ramach organizacji sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  oraz przez Starostę Lubaczowskiego, Burmistrza Miasta Lubaczowa, Firmę ,,Accu-Chek, Prezesa Miejskiej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopskaw Lubaczowie oraz ,,EuroSłuch Plus Med w Lubaczowie. Od strony organizacyjnej uroczystości wspierali: Wójt Gminy Lubaczów, Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Firma ,,Brokam-Trawel”. Oprawę muzyczną obchodów przygotował Pan Jan Szaj z zespołem ,,Radość”.

 Galeria zdjęć


Licznik odwiedzin: