A A A a a

Zajęcia klubowe


       Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Powiat Lubaczowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż przyjmowane są wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - dot. realizacji programu w roku 2019 - trwającym od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

      Program „Zajęcia klubowe w WTZ” to program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczy kosztów prowadzenia przez WTZ zajęć klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wsparcia osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.

Beneficjentami programu mogą być:

  1. Osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku
    z podjęciem zatrudnienia,
  2. Osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.


      Szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

      Wniosek o dofinansowanie, Warsztat Terapii Zajęciowej może składać w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów.

 

 

Pliki do pobrania

 


Licznik odwiedzin: