A A A a a

Zarządzenie dyrektora PCPR w Lubaczowie o ustaleniu dni wolnych od pracy


Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie 
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

o ustaleniu dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę, tj. za dni 15 sierpnia 2020 r. i  26 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

 1.  W związku z przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2020 r. świętem, ustalam dzień 10 kwietnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

2.  W związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 r. świętem, ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

ZarządzenieLicznik odwiedzin: