A A A a a
Wniosek Moduł II
Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zaświadczenie ze szkoły/uczelni
Oświadczenie/okres przebytej nauki objęty dofinansowaniem ze śr. PFRON
Wniosek P wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
Wniosek O wypełnia Wnioskodawca na rzecz Podopiecznego
Wkładka Obszar A Zadanie nr 1
Wkładka obszar A Zadanie nr 2
Wkładka obszar A Zadanie nr 3
Wkładka obszar A Zadanie nr 4
Wkładka obszar B Zadanie nr 1i 2
Wkładka obszar B zadanie nr 3
Wkładka obszar B Zadanie nr 4
Wkładka obszar B Zadanie nr 5
Wkładka obszar C Zadanie nr 2
Wkładka obszar C Zadanie nr 3
Wkładka obszar C Zadanie nr 4
Wkładka obszar C Zadanie nr 5
zaświadczenie lekarskie – składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 05-R - Obszar A, Zadanie nr 1 i 2
Zaświadczenie lekarskie składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 03-L, Obszar A_4, B_4
zaświadczenie lekarskie dot. wszystkich Wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie z tytułu dysfunkcji obu kończyn górnych B1
Zaświadczenie lekarskie B1– okulista - składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 04-O
zaświadczenie lekarskie B1okulista-dysfunkcja narządu wzroku, osoba do 16 r.ż.
Zaświadczenie lekarskie B3– okulista - składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 04-O
Zaświadczenie lekarskie, Obszar C Zadanie nr 3,4
zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie nr 5
zgoda na przetwarzanie danych osob
Wkładka Obszar C Zadanie nr 1
Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie nr 1

Licznik odwiedzin: